Waarom Wortel? Onze visie is dat de meeste problemen in gezinssituaties op te lossen zijn door op zoek te gaan naar de wortels. De wortels van de problemen en ook de wortels van de mensen om kinderen heen, die de oplossing vaak zelf in handen hebben zonder dit te weten. Terug naar jouw eigen unieke basis, dan voel je je het best. De Wortel in het logo is een knipoog naar Apple, waarbij maar weer blijkt dat dromen soms zomaar uitkomen.

Daarbij past Wortel ook bij de boommetafoor (van Rijn 2011). Waarbij je wortels staan voor je genetische eigenschappen. Voor ons staan die wortels symbool voor meer dan dat, zoals in dit schema weergegeven is als stam en takken. Zonder goede wortels geen stevige boom. Het is dan ook van belang de gehele boom te bekijken tot en met de wortels. Regelmatig zien wij dat hulp vooral gericht is op de blaadjes van de boom; het gedrag wat zichtbaar is. Hulp zal echter pas werken als ook gekeken wordt naar de rest van de boom. Op weg naar de wortels.

Bladeren = gedragingen
Kleine vertakkingen = automatische gedachten
Grote takken = intermediaire opvattingen zoals leefregels, denkfouten en als/dan-uitspraken.
Stam = kernopvattingen over zichzelf, de ander en het leven
Wortels = genetische eigenschappen
Klimaat = vroegere en recente ervaringen

Boom Vectoren door Vecteezy 

Marjolein Dresden heeft ruim vijftien jaar bij de jeugdbescherming gewerkt met kinderen, jongeren en gezinnen. Hier heeft zij brede ervaring opgedaan in de meest complexe problematiek. Marjolein is opgeleid tot Orthopedagoog Generalist en Familie Mediatior en is voortdurend bezig zichzelf te ontwikkelen middels scholing en zelfstudie. Marjolein heeft een brede kennis als het gaat om kind- en gezinsproblematiek en in het bijzonder aangaande (familie) mediation (met of zonder kinderen, of als het gaat om familie conflicten), echtscheidingsproblematiek, hoogbegaafdheid (‘Wortel’ is tevens een knipoog naar Willie Wortel;), licht autisme en gevoeligheid.

Theresa Bouma is opgeleid tot orthopedagoog generalist en werkt ruim vijftien jaar binnen de jeugdbescherming. Theresa heeft naast jarenlange werkervaring bij de Raad voor de Kinderbescherming ruime ervaring als het gaat om diagnostiek en (regie)behandeling/begeleiding bij jeugd. Voor Theresa is het bijhouden en uitbreiden van de vakkennis belangrijk, hier zet zij zich dan ook voor in.

Binnen de praktijk vindt met regelmaat geanonimiseerd collegiaal consult plaats, waardoor u altijd profiteert van de kennis van beide professionals. Daarnaast wordt casuïstiek anoniem besproken tijdens intervisie met collega’s in het werkveld.

Allen staan ingeschreven bij het BIG register. Marjolein :39927536331; Theresa 79926959031.

Kinderpraktijk Wortel is ingeschreven bij de KvK onder nummer 86207660

De AGB code van Kinderpraktijk Wortel is 98107264

Kinderpraktijk Wortel is onderdeel van Zorgkracht 12, een coöperatie waarmee we samen de kracht van kleine zorgorganisaties hebben gebundeld in Noord Nederland. Zie voor meer informatie www.zorgkracht12.nl De AGBcode van Zorgkracht 12 is 98105913.