Onze praktijk werkt volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit houdt in dat wij de richtlijnen van de meldcode volgen als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Je kunt hier lezen wat de meldcode inhoudt.