Als jij je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind of je soms twijfelt hoe het aan te pakken in de opvoeding, neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij kunnen sowieso met je meedenken wat voor jouw kind de beste oplossing is. Soms is dit onze hulp, soms de hulp van een andere organisatie en soms blijkt hulp niet nodig en is een kleine aanpassing voldoende. Wij vinden het fijn om mee te mogen denken en adviseren alleen hulp waar nodig.

Kinderen komen soms emotioneel in de knel na of tijdens een scheiding van hun ouders, een scheiding van je ouders is een ingrijpende verandering in je leven. Als jouw kind hier in vastloopt, bieden wij hulp en ondersteuning.

Als je gaat scheiden of gescheiden bent en de communicatie en de afspraken lopen niet zoals je wenst voor de kinderen, neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij kunnen als familie mediator en echtscheidingsspecialist helpen de gesprekken tussen jullie als ouders weer prettig te laten verlopen, teneinde er meer te kunnen zijn voor je kind(eren).

Uitsluitingscriteria

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Kinderpraktijk Wortel niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Als je de volgende problemen hebt, kunnen wij helaas geen zorg bieden:

  • Crisisgevoelige cliënten. Kinderpraktijk Wortel heeft geen crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts of crisisdienst van bijvoorbeeld Lentis.
  • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis.
  • Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit).
  • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag.
  • Cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis.
  • Cliënten met een psychotische stoornis.
  • Cliënten met ernstige eetproblematiek.
  • Cliënten met ernstige stemmingstoornissen, zoals een bipolaire stoornis.
  • Cliënten met een IQ onder 80.
  • Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in Nederlands of Engels.

De huisarts en/of het Wij Team (gemeente) kan je doorverwijzen naar een instelling die meer passende zorg kan bieden. Als tijdens een traject blijkt, dat er problemen spelen waarbij wij inschatten dat je elders beter geholpen kan worden, gaan we gezamenlijk op zoek naar de beste oplossing en/of verwijzing.